Wiki SBN Secretariaat


Secretariaat

 1. Inleiding
 2. Jaarplanning
 3. FunctieProfiel
 4. Reglementswijzigingen
 5. Heidag 2014
 6. Tarieven

Penningmeester

 1. Jaarplanning
 2. Betalingen

Automatisering

 1. Realtime Uitslagen

Blokken

 1. Wedstrijden en circuits
 2. Ontwikkelingen in de survival
 3. Wedstrijd-EnTrainingsorganisaties
 4. Atleten
 5. PR
 6. CommunicatieEnOrganisatie
 7. ExterneInvloeden
 8. Bestuur
 9. Financiën
 10. Verzekeringen FAQ

edit SideBar

CommunicatieEnOrganisatie

Filed in: Main.CommunicatieEnOrganisatie · Modified on : Tue, 04 Feb 14

Blok 6 Communicatie en Organisatie


Brainstormpunten

 1. Bestuursoverleg (beleid maken)
 2. Onderhoud reglementen en beleidsplan
 3. Jaarplanning: data overleg
 4. Overleg ambassadeur/bestuur (input/output) Planning: data overleg
 5. Regio overleg organisaties/ambassadeurs (informatie inwinnen en verstrekken)
 6. ALV(beleid uitzetten, verantwoording, advies, instemming, inspraak)
 7. Communicatie lijnen en kanalen (aanspreekbaarheid en wie reageert waarop en wanneer en hoe, automatisch antw mail enz)
 8. Wat bij calamiteiten
 9. Communicatie organogram

Subdoel / Ideeen

 1. Duidelijke communicatielijnen uitzetten wanneer wie waar hoe
 2. Mailcontact onderling, cctjes
 3. Contact leggen welkom heten en inwerken van nieuwe organisaties(Ambassadeur)

Actiepunten


Actiepunt Wie Gereed
Opzet communicatieschema
Automatische beantwoording bij mailcontact.
Mailtjes CCtjes en wel niet reageren
Hoe bewerkstelligen dat elk lid weet waar de inbreng neergelegd kan worden.
Hoe kan het we bepaalde bestanden vaak rondsturen maar dat het niet aankomt bij de juiste personen. Hoe kunnen we dit verbeteren.
Hoe zorgen we dat dit behandelt wordt
Actuele documenten op dropbox of andere ideeën
ALV Eduardo gaat presentatie geven over verzekeringen op de ALV 2013.


Powered by PmWiki