Wiki SBN Secretariaat


Jaarplanning

Filed in: Main.Jaarplanning · Modified on : Sat, 12 Dec 20

Main.Jaarplanning History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 4 from:
https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net
to:
https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net
Changed lines 3-4 from:
Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url]
to:
Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url]
https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net
June 22, 2020, at 07:37 PM by iceberg - iceberg icecreams
Changed lines 1-59 from:
(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:) '''Maand'''
(:cell:) '''Items'''
(:cellnr:) Januari
(:cell:)

(:cellnr:) Februari
(:cell:)
2.1 Bestuursvergadering (vz); \\
2.2 Bijeenkomst met alle organiserende leden om een wedstrijdplanning voor het nieuwe seizoen vast te stellen (wg. org); \\
2.3 Einde van de maand: uitsturen van de uitnodiging voor de ALV van maart (secr); \\
2.4 Einde van de maand: uitsturen financiele stukken naar de organisaties (secr); \\
 
(:cellnr:) Maart
(:cell:)
3.1 Maken jaarverslag ALV \\
3.2 Maken definitieve wedstrijdkalender
 
(:cellnr:) April
(:cell:)
4.1 Alle aanvragen voor runs (onder auspiciën van de SBN), voor TSC-, RUC- en JSC-runs en voor de NK's TSC, RUC en JRC diennen op 1 april binnen te zijn; \\
4.2 ALV
 
(:cellnr:) Mei
(:cell:)
5.1 Vaststellen wedstrijdkalender nieuwe wedstrijdseizoen (secr);
 
(:cellnr:) Juni
(:cell:)
6.2 Prijsuitreikingen TSC, RUC en BSC en JSC;

(:cellnr:) Juli
(:cell:)

 
(:cellnr:) Augustus
(:cell:)
7.1 Mailing naar alle licentiehouders met de bevestiging van de licentieaanvraag (secr);
7.2 Einde van de lidmaatschapsperiode (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);
7.3 Versturen van de brief met licentieaanvraag voor het nieuwe wedstrijdseizoen (secr); \\
 
(:cellnr:) September
(:cell:)
8.1 Begin van het wedstrijdseizoen (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);
 
(:cellnr:) Oktober
(:cell:)
10.1 Ruimte voor nadere invulling
 
(:cellnr:) November
(:cell:)
11.1 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld;
 
(:cellnr:) December
(:cell:)
12.1 Einde van de maand (elk einde van het kwartaal) verschijnt de Sur5all (wg. Sur5all);

 
(:tableend:)
to:
Ice Cream Franchise Cost: Ice Berg Ice Creams is one of the Best Ice Cream Franchise in India, Grab franchise opportunities now at Bangalore, Hyderabad, Nellore and many more

Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url]
February 21, 2014, at 09:59 PM by 84.105.55.144 -
Added line 17:
3.2 Maken definitieve wedstrijdkalender
February 07, 2014, at 09:52 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 6-9 from:
1.1 [[Wedstrijden en circuits]] \\
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
1.3 Eerste voorbereiding ALV \\\

to:
Changed lines 9-12 from:
2.1 [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
2.1 Bestuursvergadering (vz); \\
2.2 Bijeenkomst met alle organiserende leden om een wedstrijdplanning voor het nieuwe seizoen vast te stellen (wg. org); \\
2.3 Einde van de maand: uitsturen van de uitnodiging voor de ALV van maart (secr); \\
2.4 Einde van de maand: uitsturen financiele stukken naar de organisaties (secr);
\\
Changed lines 16-18 from:
3.1 Vervolg heidag \\
3.2 Voorbereiding ALV (Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\
3.3 Ruimte voor nadere invulling \
\\
to:
3.1 Maken jaarverslag ALV \\
Changed lines 20-21 from:
4.1 ALV
to:
4.1 Alle aanvragen voor runs (onder auspiciën van de SBN), voor TSC-, RUC- en JSC-runs en voor de NK's TSC, RUC en JRC diennen op 1 april binnen te zijn; \\
4.2 ALV
Changed lines 25-26 from:
5.1 Evaluatie ALV \\
5.2 [[Wedstrijd- en Trainingsorganisaties]] \\\
to:
5.1 Vaststellen wedstrijdkalender nieuwe wedstrijdseizoen (secr);
Changed lines 29-32 from:
6.1 [[Atleten]] \\
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\
6.3 [[PR]] \\\

to:
6.2 Prijsuitreikingen TSC, RUC en BSC en JSC;
Added lines 37-39:
7.1 Mailing naar alle licentiehouders met de bevestiging van de licentieaanvraag (secr);
7.2 Einde van de lidmaatschapsperiode (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);
7.3 Versturen van de brief met licentieaanvraag voor het nieuwe wedstrijdseizoen (secr); \\
Changed lines 43-44 from:
9.1 [[Communicatie en organisatie]] \\
9.2 [[Externe invloeden]] \\\
to:
8.1 Begin van het wedstrijdseizoen (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);
Added line 51:
11.1 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld;
Changed lines 55-56 from:
12.1 [[Bestuur]] \\
12.2 [[Financiën]] \\\
to:
12.1 Einde van de maand (elk einde van het kwartaal) verschijnt de Sur5all (wg. Sur5all);
Deleted line 58:
February 04, 2014, at 07:57 PM by 84.105.55.144 -
February 03, 2014, at 09:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 32-33 from:
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\
6.3 [[PR]] \\
to:
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\
6.3 [[PR]] \\\
February 03, 2014, at 09:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 33-34 from:
to:
6.3 [[PR]] \\
Changed line 37 from:
7.1 [[PR]] \\
to:
February 03, 2014, at 09:15 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 55 from:
12.1 [[Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.]] \\
to:
12.1 [[Bestuur]] \\
February 03, 2014, at 09:13 PM by 84.105.55.144 -
February 03, 2014, at 09:12 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 43 from:
9.1 [[Communicatie en organisatie.]] \\
to:
9.1 [[Communicatie en organisatie]] \\
February 03, 2014, at 09:08 PM by 84.105.55.144 -
Added line 35:
(:cell:)
Deleted line 36:
(:cell:)
February 03, 2014, at 09:07 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 17 from:
3.2 Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\
to:
3.2 Voorbereiding ALV (Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\
February 03, 2014, at 09:07 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 6 from:
1.1 Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
to:
1.1 [[Wedstrijden en circuits]] \\
Changed line 12 from:
2.1 Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
2.1 [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
Changed line 27 from:
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\\
to:
5.2 [[Wedstrijd- en Trainingsorganisaties]] \\\
Changed lines 31-33 from:
6.1 Atleten \\
6.2 PR \\
6.3
Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\
to:
6.1 [[Atleten]] \\
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\
Added line 35:
7.1 [[PR]] \\
Changed lines 43-44 from:
9.1 Communicatie en organisatie. \\
9.2 Externe invloeden \\\
to:
9.1 [[Communicatie en organisatie.]] \\
9.2 [[Externe invloeden]] \\\
Changed lines 55-56 from:
12.1 Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers. \\
12.2 Financiën \\\
to:
12.1 [[Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.]] \\
12.2 [[Financiën]] \\\
February 03, 2014, at 08:49 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 33 from:
6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits
to:
6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\
Changed line 36 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
Changed line 39 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
Changed lines 42-44 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
9.1 Communicatie en organisatie. \\
9.2 Externe invloeden
\\\
Changed lines 47-48 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
10.1 Ruimte voor nadere invulling
Changed line 51 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
Changed lines 54-56 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
12.1 Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers. \\
12.2 Financiën
\\\
Deleted lines 59-86:

Juni
* Atleten
* PR
* Voorbereiding bekeruitreiking circuits


Juli


Augustus


September
* Communicatie en organisatie.
* Externe invloeden


Oktober
* Ruimte voor nadere invulling


November


December
* Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
* Financiën
February 03, 2014, at 08:47 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-8 from:
(:cell:) 1.1 Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
 1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
 1.3 Eerste voorbereiding ALV \\\
to:
(:cell:)
1.1 Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
1.3 Eerste voorbereiding ALV \\\
Changed lines 11-12 from:
(:cell:) 2.1 Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
2.1 Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
Changed lines 15-16 from:
(:cell:) 3.1 Vervolg heidag \\
to:
(:cell:)
3.1 Vervolg heidag \\
Changed lines 21-22 from:
(:cell:) 4.1 ALV
to:
(:cell:)
4.1 ALV
Changed lines 25-26 from:
(:cell:) 5.1 Evaluatie ALV \\
to:
(:cell:)
5.1 Evaluatie ALV \\
Changed lines 30-33 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:)
6.1 Atleten \\
6.2 PR
\\
6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits
Deleted lines 53-77:


Januari
* Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]
* Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
* Eerste voorbereiding ALV


Februari
* Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]


Maart
* Vervolg heidag
* Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
* Ruimte voor nadere invulling


April
* ALV


Mei
* Evaluatie ALV
* Wedstrijd- en Trainingsorganisaties
February 03, 2014, at 08:45 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 7-8 from:
 1.3 Eerste voorbereiding ALV\\\
to:
 1.3 Eerste voorbereiding ALV \\\
Changed line 15 from:
3.3 Ruimte voor nadere invulling \\
to:
3.3 Ruimte voor nadere invulling \\\
Changed line 18 from:
(:cell:) 4.1 ALV
to:
(:cell:) 4.1 ALV
Changed line 22 from:
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\
to:
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\\
February 03, 2014, at 08:44 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 15 from:
3.3 Ruimte voor nadere invulling\\
to:
3.3 Ruimte voor nadere invulling \\
Changed line 18 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:) 4.1 ALV
Changed lines 21-22 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:) 5.1 Evaluatie ALV \\
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties
\\
February 03, 2014, at 08:43 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-8 from:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
 Eerste voorbereiding ALV\\\
to:
(:cell:) 1.1 Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
 1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
 1.3 Eerste voorbereiding ALV\\\
Changed line 10 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:) 2.1 Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
Changed lines 13-15 from:
(:cell:) Vervolg heidag \\
Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\
Ruimte voor nadere invulling\\
to:
(:cell:) 3.1 Vervolg heidag \\
3.2 Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\
3.3 Ruimte voor nadere invulling\\
February 03, 2014, at 08:42 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 13-15 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
to:
(:cell:) Vervolg heidag \\
Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
\\
Ruimte voor nadere invulling
\\
February 03, 2014, at 08:41 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 10-39:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Maart
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) April
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Mei
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Juni
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Juli
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Augustus
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) September
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) Oktober
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) November
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
 
(:cellnr:) December
February 03, 2014, at 08:40 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 7-8 from:
 Eerste voorbereiding ALV
to:
 Eerste voorbereiding ALV\\\
Changed line 10 from:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]
to:
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]\\\
February 03, 2014, at 08:39 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-6 from:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)\\\
to:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]] \\
Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\
February 03, 2014, at 08:39 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 8-10:
(:cellnr:) Februari
(:cell:) Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]
 
February 03, 2014, at 08:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:
(:cell:) * Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
* punt2\\\
* punt3
to:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)\\\
 Eerste voorbereiding ALV
February 03, 2014, at 08:37 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
punt2\\\
punt3
to:
(:cell:) * Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
* punt2\\\
* punt3
February 03, 2014, at 08:37 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]
to:
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]\\\
punt2\\\
punt3
February 03, 2014, at 08:35 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 1-8:
(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:)
(:cell:) '''Maand'''
(:cell:) '''Items'''
(:cellnr:) Januari
(:cell:) Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]
(:tableend:)

February 02, 2014, at 10:35 PM by 84.105.55.144 -
February 02, 2014, at 10:35 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 11 from:
Maart - [[Blok3]]
to:
Maart
Changed line 17 from:
April - [[Blok4]]
to:
April
Changed line 21 from:
Mei - [[Blok5]]
to:
Mei
Changed line 26 from:
Juni - [[Blok6]]
to:
Juni
Changed lines 32-38 from:
Juli - [[Blok7]]


Augustus - [[Blok8]]


September - [[Blok9]]
to:
Juli


Augustus


September
Changed line 43 from:
Oktober - [[Blok10]]
to:
Oktober
Changed lines 47-50 from:
November - [[Blok11]]


December - [[Blok12]]
to:
November


December
February 02, 2014, at 10:29 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 2 from:
* [[1 Wedstrijden en circuits]]
to:
* Blok1: [[Wedstrijden en circuits]]
Changed line 8 from:
* [[2 Ontwikkelingen in de survival]]
to:
* Blok2: [[Ontwikkelingen in de survival]]
February 02, 2014, at 10:28 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 2 from:
* [[Blok1/Wedstrijden en circuits]]
to:
* [[1 Wedstrijden en circuits]]
Changed lines 7-8 from:
Februari - [[Blok2]]
to:
Februari
* [[2 Ontwikkelingen in de survival]]
February 02, 2014, at 10:26 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 1-3 from:
Januari - [[Blok1/Wedstrijden en circuits]]
* Ontwikkelingen in de survival
* Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
Januari
* [[Blok1/Wedstrijden en circuits]]
February 02, 2014, at 10:21 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 1 from:
Januari - [[Blok1]]
to:
Januari - [[Blok1/Wedstrijden en circuits]]
February 02, 2014, at 10:05 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 22-24 from:
* ALV

to:
* Evaluatie ALV
* Wedstrijd- en Trainingsorganisaties

Changed lines 27-30 from:
* ALV


to:
* Atleten
* PR
* Voorbereiding bekeruitreiking circuits


Changed lines 33-36 from:
* ALV


to:

Changed lines 36-39 from:
* ALV


to:

Changed lines 39-42 from:
* ALV


to:
* Communicatie en organisatie.
* Externe invloeden


Changed lines 44-47 from:
* ALV


to:
* Ruimte voor nadere invulling

Changed lines 48-51 from:
* ALV


to:

Changed lines 51-52 from:
* ALV
to:
* Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
* Financiën
February 02, 2014, at 10:01 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 18-55:
* ALV


Mei - [[Blok5]]
* ALV


Juni - [[Blok6]]
* ALVJuli - [[Blok7]]
* ALVAugustus - [[Blok8]]
* ALVSeptember - [[Blok9]]
* ALVOktober - [[Blok10]]
* ALVNovember - [[Blok11]]
* ALVDecember - [[Blok12]]
February 02, 2014, at 10:00 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 12-18 from:
* Ontwikkelingen in de survival
to:
* Vervolg heidag
* Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
* Ruimte voor nadere invulling


April - [[Blok4]]
* ALV
February 02, 2014, at 09:58 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 4-12 from:
to:
* Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
* Eerste voorbereiding ALV


Februari - [[Blok2]]


Maart - [[Blok3]]
* Ontwikkelingen in de survival
February 02, 2014, at 09:57 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 1-16 from:
||border=1 width=50%
||!Maand||!Blok||!Punten||
||Januari ||
[[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival \\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
 ||
||Februari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||        || multi span  ||||
to:
Januari - [[Blok1]]
* Ontwikkelingen in de survival
* Wedstrijden en circuits (waarin PC)

February 02, 2014, at 09:55 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
||Januari || [[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival\\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
||Januari || [[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival \\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
February 02, 2014, at 09:55 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
||Januari || [[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
||Januari || [[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival\\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
February 02, 2014, at 09:54 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 3-4 from:
||Januari || [[Blok1]] || Ontwikkelingen in de survival ||
to:
||Januari || [[Blok1]] || * Ontwikkelingen in de survival * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
||
February 02, 2014, at 09:53 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
||Januari || BlokBlok1 || Right||
to:
||Januari || [[Blok1]] || Ontwikkelingen in de survival ||
February 02, 2014, at 09:51 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
||Januari || Blok1 || Right||
to:
||Januari || BlokBlok1 || Right||
February 02, 2014, at 09:44 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 3-5 from:
||!Januari   || Blok1 || Right||
||A       ||!  a B  ||     C||
||       || single ||     ||
to:
||Januari || Blok1 || Right||
||Februari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right||
||Januari || Blok1 || Right
||
February 02, 2014, at 09:42 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
||!Left  || Center || Right||
to:
||!Januari  || Blok1 || Right||
February 02, 2014, at 09:40 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 2 from:
||!Table||!Heading||!Example||
to:
||!Maand||!Blok||!Punten||
February 02, 2014, at 09:40 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 1-6:
||border=1 width=50%
||!Table||!Heading||!Example||
||!Left  || Center || Right||
||A      ||!  a B  ||    C||
||        || single ||      ||
||        || multi span  ||||


Powered by PmWiki