Wiki SBN Secretariaat


Jaarplanning

Filed in: Main.Jaarplanning · Modified on : Sat, 12 Dec 20

Main.Jaarplanning History

Hide minor edits - Show changes to markup

Changed line 4 from:

https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net

to:

https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net

Changed lines 3-4 from:

Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url]

to:

Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url] https://www.eschat.net https://www.sohbetislam.com https://www.duabahcesi.net

June 22, 2020, at 07:37 PM by iceberg - iceberg icecreams
Changed lines 1-59 from:

(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:) (:cell:) Maand (:cell:) Items (:cellnr:) Januari (:cell:)

(:cellnr:) Februari (:cell:) 2.1 Bestuursvergadering (vz);
2.2 Bijeenkomst met alle organiserende leden om een wedstrijdplanning voor het nieuwe seizoen vast te stellen (wg. org);
2.3 Einde van de maand: uitsturen van de uitnodiging voor de ALV van maart (secr);
2.4 Einde van de maand: uitsturen financiele stukken naar de organisaties (secr);
(:cellnr:) Maart (:cell:) 3.1 Maken jaarverslag ALV
3.2 Maken definitieve wedstrijdkalender

(:cellnr:) April (:cell:) 4.1 Alle aanvragen voor runs (onder auspiciën van de SBN), voor TSC-, RUC- en JSC-runs en voor de NK's TSC, RUC en JRC diennen op 1 april binnen te zijn;
4.2 ALV

(:cellnr:) Mei (:cell:) 5.1 Vaststellen wedstrijdkalender nieuwe wedstrijdseizoen (secr);

(:cellnr:) Juni (:cell:) 6.2 Prijsuitreikingen TSC, RUC en BSC en JSC;

(:cellnr:) Juli (:cell:)

(:cellnr:) Augustus (:cell:) 7.1 Mailing naar alle licentiehouders met de bevestiging van de licentieaanvraag (secr); 7.2 Einde van de lidmaatschapsperiode (loopt van 1 september tot en met 31 augustus); 7.3 Versturen van de brief met licentieaanvraag voor het nieuwe wedstrijdseizoen (secr);
(:cellnr:) September (:cell:) 8.1 Begin van het wedstrijdseizoen (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);

(:cellnr:) Oktober (:cell:) 10.1 Ruimte voor nadere invulling

(:cellnr:) November (:cell:) 11.1 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld;

(:cellnr:) December (:cell:) 12.1 Einde van de maand (elk einde van het kwartaal) verschijnt de Sur5all (wg. Sur5all);

(:tableend:)

to:

Ice Cream Franchise Cost: Ice Berg Ice Creams is one of the Best Ice Cream Franchise in India, Grab franchise opportunities now at Bangalore, Hyderabad, Nellore and many more

Visit: [URL=https://www.icebergicecreams.com/icecream-franchise-india/] best ice cream franchise[/url]

February 21, 2014, at 09:59 PM by 84.105.55.144 -
Added line 17:

3.2 Maken definitieve wedstrijdkalender

February 07, 2014, at 09:52 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 6-9 from:

1.1 Wedstrijden en circuits
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
1.3 Eerste voorbereiding ALV

to:
Changed lines 9-12 from:
to:

2.1 Bestuursvergadering (vz);
2.2 Bijeenkomst met alle organiserende leden om een wedstrijdplanning voor het nieuwe seizoen vast te stellen (wg. org);
2.3 Einde van de maand: uitsturen van de uitnodiging voor de ALV van maart (secr);
2.4 Einde van de maand: uitsturen financiele stukken naar de organisaties (secr); \\

Changed lines 16-18 from:

3.1 Vervolg heidag
3.2 Voorbereiding ALV (Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
3.3 Ruimte voor nadere invulling \\\

to:

3.1 Maken jaarverslag ALV \\

Changed lines 20-21 from:

4.1 ALV

to:

4.1 Alle aanvragen voor runs (onder auspiciën van de SBN), voor TSC-, RUC- en JSC-runs en voor de NK's TSC, RUC en JRC diennen op 1 april binnen te zijn;
4.2 ALV

Changed lines 25-26 from:

5.1 Evaluatie ALV
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\\

to:

5.1 Vaststellen wedstrijdkalender nieuwe wedstrijdseizoen (secr);

Changed lines 29-32 from:

6.1 Atleten
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits
6.3 PR

to:

6.2 Prijsuitreikingen TSC, RUC en BSC en JSC;

Added lines 37-39:

7.1 Mailing naar alle licentiehouders met de bevestiging van de licentieaanvraag (secr); 7.2 Einde van de lidmaatschapsperiode (loopt van 1 september tot en met 31 augustus); 7.3 Versturen van de brief met licentieaanvraag voor het nieuwe wedstrijdseizoen (secr); \\

Changed lines 43-44 from:
to:

8.1 Begin van het wedstrijdseizoen (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);

Added line 51:

11.1 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld;

Changed lines 55-56 from:

12.1 Bestuur
12.2 Financiën \\\

to:

12.1 Einde van de maand (elk einde van het kwartaal) verschijnt de Sur5all (wg. Sur5all);

Deleted line 58:
February 04, 2014, at 07:57 PM by 84.105.55.144 -
February 03, 2014, at 09:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 32-33 from:

6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits

6.3 PR \\

to:

6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits
6.3 PR \\\

February 03, 2014, at 09:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 33-34 from:
to:

6.3 PR

Changed line 37 from:

7.1 PR \\

to:
February 03, 2014, at 09:15 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 55 from:
to:

12.1 Bestuur \\

February 03, 2014, at 09:13 PM by 84.105.55.144 -
February 03, 2014, at 09:12 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 43 from:
to:
February 03, 2014, at 09:08 PM by 84.105.55.144 -
Added line 35:

(:cell:)

Deleted line 36:

(:cell:)

February 03, 2014, at 09:07 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 17 from:

3.2 Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\

to:

3.2 Voorbereiding ALV (Verdeling NK, Werving nieuwe leden) \\

February 03, 2014, at 09:07 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 6 from:
to:
Changed line 12 from:
to:
Changed line 27 from:

5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\\

to:
Changed lines 31-33 from:

6.1 Atleten
6.2 PR
6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\

to:

6.1 Atleten
6.2 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\

Added line 35:

7.1 PR \\

Changed lines 43-44 from:

9.1 Communicatie en organisatie.
9.2 Externe invloeden \\\

to:
Changed lines 55-56 from:

12.1 Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
12.2 Financiën \\\

to:
February 03, 2014, at 08:49 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 33 from:

6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits

to:

6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits \\\

Changed line 36 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:)

Changed line 39 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:)

Changed lines 42-44 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 9.1 Communicatie en organisatie.
9.2 Externe invloeden \\\

Changed lines 47-48 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 10.1 Ruimte voor nadere invulling

Changed line 51 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:)

Changed lines 54-56 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 12.1 Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
12.2 Financiën \\\

Deleted lines 59-86:

Juni

 • Atleten
 • PR
 • Voorbereiding bekeruitreiking circuits

Juli

Augustus

September

 • Communicatie en organisatie.
 • Externe invloeden

Oktober

 • Ruimte voor nadere invulling

November

December

 • Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
 • Financiën
February 03, 2014, at 08:47 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-8 from:

(:cell:) 1.1 Blok1: Wedstrijden en circuits
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
1.3 Eerste voorbereiding ALV

to:

(:cell:) 1.1 Blok1: Wedstrijden en circuits
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
1.3 Eerste voorbereiding ALV

Changed lines 11-12 from:

(:cell:) 2.1 Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 2.1 Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

Changed lines 15-16 from:

(:cell:) 3.1 Vervolg heidag \\

to:

(:cell:) 3.1 Vervolg heidag \\

Changed lines 21-22 from:

(:cell:) 4.1 ALV

to:

(:cell:) 4.1 ALV

Changed lines 25-26 from:

(:cell:) 5.1 Evaluatie ALV \\

to:

(:cell:) 5.1 Evaluatie ALV \\

Changed lines 30-33 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 6.1 Atleten
6.2 PR
6.3 Voorbereiding bekeruitreiking circuits

Deleted lines 53-77:

Januari

Februari

Maart

 • Vervolg heidag
 • Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
 • Ruimte voor nadere invulling

April

 • ALV

Mei

 • Evaluatie ALV
 • Wedstrijd- en Trainingsorganisaties
February 03, 2014, at 08:45 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 7-8 from:
 1.3 Eerste voorbereiding ALV

to:
 1.3 Eerste voorbereiding ALV 

Changed line 15 from:

3.3 Ruimte voor nadere invulling \\

to:

3.3 Ruimte voor nadere invulling \\\

Changed line 18 from:

(:cell:) 4.1 ALV

to:

(:cell:) 4.1 ALV

Changed line 22 from:

5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\

to:

5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\\

February 03, 2014, at 08:44 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 15 from:

3.3 Ruimte voor nadere invulling\\

to:

3.3 Ruimte voor nadere invulling \\

Changed line 18 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 4.1 ALV

Changed lines 21-22 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 5.1 Evaluatie ALV
5.2 Wedstrijd- en Trainingsorganisaties \\

February 03, 2014, at 08:43 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-8 from:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits
Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
Eerste voorbereiding ALV

to:

(:cell:) 1.1 Blok1: Wedstrijden en circuits
1.2 Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
1.3 Eerste voorbereiding ALV

Changed line 10 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) 2.1 Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

Changed lines 13-15 from:

(:cell:) Vervolg heidag
Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
Ruimte voor nadere invulling\\

to:

(:cell:) 3.1 Vervolg heidag
3.2 Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
3.3 Ruimte voor nadere invulling\\

February 03, 2014, at 08:42 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 13-15 from:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

to:

(:cell:) Vervolg heidag
Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
Ruimte voor nadere invulling\\

February 03, 2014, at 08:41 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 10-39:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Maart (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) April (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Mei (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Juni (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Juli (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Augustus (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) September (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) Oktober (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) November (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

(:cellnr:) December

February 03, 2014, at 08:40 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 7-8 from:
 Eerste voorbereiding ALV
to:
 Eerste voorbereiding ALV

Changed line 10 from:
to:

(:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival\\\

February 03, 2014, at 08:39 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-6 from:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits

Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)\\\

to:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits
Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren) \\

February 03, 2014, at 08:39 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 8-10:

(:cellnr:) Februari (:cell:) Blok2: Ontwikkelingen in de survival

February 03, 2014, at 08:38 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:

(:cell:) * Blok1: Wedstrijden en circuits

* punt2

* punt3

to:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits

Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)

Eerste voorbereiding ALV

February 03, 2014, at 08:37 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits

punt2

punt3

to:

(:cell:) * Blok1: Wedstrijden en circuits

* punt2

* punt3

February 03, 2014, at 08:37 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 5-7 from:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits

to:

(:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits

punt2

punt3

February 03, 2014, at 08:35 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 1-8:

(:table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0:) (:cell:) Maand (:cell:) Items (:cellnr:) Januari (:cell:) Blok1: Wedstrijden en circuits (:tableend:)

February 02, 2014, at 10:35 PM by 84.105.55.144 -
February 02, 2014, at 10:35 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 11 from:

Maart - Blok3

to:

Maart

Changed line 17 from:

April - Blok4

to:

April

Changed line 21 from:

Mei - Blok5

to:

Mei

Changed line 26 from:

Juni - Blok6

to:

Juni

Changed lines 32-38 from:

Juli - Blok7

Augustus - Blok8

September - Blok9

to:

Juli

Augustus

September

Changed line 43 from:

Oktober - Blok10

to:

Oktober

Changed lines 47-50 from:

November - Blok11

December - Blok12

to:

November

December

February 02, 2014, at 10:28 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 2 from:
to:
Changed lines 7-8 from:

Februari - Blok2

to:
February 02, 2014, at 10:26 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 1-3 from:

Januari - Wedstrijden en circuits?

 • Ontwikkelingen in de survival
 • Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
February 02, 2014, at 10:21 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 1 from:

Januari - Blok1

to:
February 02, 2014, at 10:05 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 22-24 from:
 • ALV
to:
 • Evaluatie ALV
 • Wedstrijd- en Trainingsorganisaties
Changed lines 27-30 from:
 • ALV
to:
 • Atleten
 • PR
 • Voorbereiding bekeruitreiking circuits
Changed lines 33-36 from:
 • ALV
to:
Changed lines 36-39 from:
 • ALV
to:
Changed lines 39-42 from:
 • ALV
to:
 • Communicatie en organisatie.
 • Externe invloeden
Changed lines 44-47 from:
 • ALV
to:
 • Ruimte voor nadere invulling
Changed lines 48-51 from:
 • ALV
to:
Changed lines 51-52 from:
 • ALV
to:
 • Bestuur, Ambassadeurs, werkgroepen en vrijwilligers.
 • Financiën
February 02, 2014, at 10:01 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 18-55:
 • ALV

Mei - Blok5

 • ALV

Juni - Blok6

 • ALV

Juli - Blok7

 • ALV

Augustus - Blok8

 • ALV

September - Blok9

 • ALV

Oktober - Blok10

 • ALV

November - Blok11

 • ALV

December - Blok12

February 02, 2014, at 10:00 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 12-18 from:
 • Ontwikkelingen in de survival
to:
 • Vervolg heidag
 • Voorbereiding ALV(Verdeling NK, Werving nieuwe leden)
 • Ruimte voor nadere invulling

April - Blok4

 • ALV
February 02, 2014, at 09:58 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 4-12 from:
to:
 • Voortgang jaarplan (jaarplanning actualiseren)
 • Eerste voorbereiding ALV

Februari - Blok2

Maart - Blok3

 • Ontwikkelingen in de survival
February 02, 2014, at 09:57 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 1-16 from:
MaandBlokPunten
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival \\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
 ||
FebruariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
 multi span
to:

Januari - Blok1

 • Ontwikkelingen in de survival
 • Wedstrijden en circuits (waarin PC)
February 02, 2014, at 09:55 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival\\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival \\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
February 02, 2014, at 09:55 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
to:
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival\\ * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
February 02, 2014, at 09:54 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 3-4 from:
JanuariBlok1Ontwikkelingen in de survival
to:
JanuariBlok1* Ontwikkelingen in de survival * Wedstrijden en circuits (waarin PC)
 ||
February 02, 2014, at 09:53 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
JanuariBlokBlok1Right
to:
JanuariBlok1Ontwikkelingen in de survival
February 02, 2014, at 09:51 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
JanuariBlok1Right
to:
JanuariBlokBlok1Right
February 02, 2014, at 09:44 PM by 84.105.55.144 -
Changed lines 3-5 from:
JanuariBlok1Right
Aa BC
 single 
to:
JanuariBlok1Right
FebruariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
JanuariBlok1Right
February 02, 2014, at 09:42 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 3 from:
LeftCenterRight
to:
JanuariBlok1Right
February 02, 2014, at 09:40 PM by 84.105.55.144 -
Changed line 2 from:
TableHeadingExample
to:
MaandBlokPunten
February 02, 2014, at 09:40 PM by 84.105.55.144 -
Added lines 1-6:
TableHeadingExample
LeftCenterRight
Aa BC
 single 
 multi span


Powered by PmWiki