Wiki SBN Secretariaat


Jaarplanning

Filed in: Main.Jaarplanning · Modified on : Sat, 12 Dec 20

Editing Main.JaarplanningSummary:
Author: This is a minor edit

Basic editing - Text formatting rules - Documentation index

Tables: simple - advanced

Paragraphs: for a new paragraph, use a blank line;

Line break: \\ or [[<<]]

-> to indent text, -< hanging text

Join line: \

Lists: * for bulleted, # for numbered, :term:definition for definition lists

Emphasis: ''italics''   '''bold'''   '''''bold italics'''''   @@monospaced@@

References: [[another page]], [[http://example.com/]], [[another page | link text]], [[#anchor]], [[#anchor | link text]]

Groups: [[Group/Page]] displays Page, [[Group.Page]] displays Group.Page, [[Group(.Page)]] displays Group, [[Group/]] links Group homepage

Separators: !!, !!! for headings, ---- for horizontal line

Prevent formatting: [=...=]

Other: [+big+]   [++bigger++]   [-small-]   [--smaller--]   '^superscript^'   '_subscript_'   {+inserted+}   {-deleted-}

Preformatted: [@...@] or >>pre<<...>><<

Preview Main.Jaarplanning

Page is unsaved

Maand Items
Januari
Februari

2.1 Bestuursvergadering (vz);
2.2 Bijeenkomst met alle organiserende leden om een wedstrijdplanning voor het nieuwe seizoen vast te stellen (wg. org);
2.3 Einde van de maand: uitsturen van de uitnodiging voor de ALV van maart (secr);
2.4 Einde van de maand: uitsturen financiele stukken naar de organisaties (secr);

Maart

3.1 Maken jaarverslag ALV
3.2 Maken definitieve wedstrijdkalender

April

4.1 Alle aanvragen voor runs (onder auspiciƫn van de SBN), voor TSC-, RUC- en JSC-runs en voor de NK's TSC, RUC en JRC diennen op 1 april binnen te zijn;
4.2 ALV

Mei

5.1 Vaststellen wedstrijdkalender nieuwe wedstrijdseizoen (secr);

Juni

6.2 Prijsuitreikingen TSC, RUC en BSC en JSC;

Juli
Augustus

7.1 Mailing naar alle licentiehouders met de bevestiging van de licentieaanvraag (secr); 7.2 Einde van de lidmaatschapsperiode (loopt van 1 september tot en met 31 augustus); 7.3 Versturen van de brief met licentieaanvraag voor het nieuwe wedstrijdseizoen (secr);

September

8.1 Begin van het wedstrijdseizoen (loopt van 1 september tot en met 31 augustus);

Oktober

10.1 Ruimte voor nadere invulling

November

11.1 De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar wordt door het bestuur vastgesteld;

December

12.1 Einde van de maand (elk einde van het kwartaal) verschijnt de Sur5all (wg. Sur5all);


End of preview -- remember to save
Top


Powered by PmWiki