Wiki SBN Secretariaat


Secretariaat

 1. Inleiding
 2. Jaarplanning
 3. FunctieProfiel
 4. Reglementswijzigingen
 5. Heidag 2014
 6. Tarieven

Penningmeester

 1. Jaarplanning
 2. Betalingen

Automatisering

 1. Realtime Uitslagen

Blokken

 1. Wedstrijden en circuits
 2. Ontwikkelingen in de survival
 3. Wedstrijd-EnTrainingsorganisaties
 4. Atleten
 5. PR
 6. CommunicatieEnOrganisatie
 7. ExterneInvloeden
 8. Bestuur
 9. Financiën
 10. Verzekeringen FAQ

edit SideBar

OntwikkelingenInDeSurvival

Filed in: Main.OntwikkelingenInDeSurvival · Modified on : Mon, 03 Feb 14

Blok 2 Ontwikkeling in de survivalsport


Brainstormpunten

 1. Parcours commissie
 2. Materiaal ontwikkeling (zie bij Herbert piercings door de boom)
 3. Automatisering:Inschrijving via het UVP
 4. Scholing en (trainers)cursussen/opleiding
 5. Wetgeving
 6. Grens aan groei?
 7. ontwikkeling van de run opzicht lengte moeilijkheid gebruik van materiaal enz.
 8. Materiaal gebruik. Welk touw welke balken voor welke toepassingen

Subdoel / Ideeen

 1. Professionalisering parcourscommissie
 2. Kontakten leggen met ALO en CIOS over trainersopleiding.
 3. Survivalsport opnemen als gymles in het basisonderwijs.
 4. Internationaal
 5. Nederlandse Bond en Belgische Bond
 6. PR beleid in regio’s verbeteren
 7. Survival net zo gewoon als naar de sportschool gaan
 8. Run in Duitsland
 9. Leeftijd 6 -70 jaar
 10. Meer variatie in runs ( run van 3km)
 11. Omschrijving balken soorten hout (van touw is dit er wel maar balken niet)
 12. Nadenken over toekomst. (Ydo) Moeten we ons richten op wedstrijdlopers of op recreanten?(speeltuin voor grote mensen, trimbaan wordt survivalbaan)
 13. Breedtesport.
 14. Werkmap voor de jeugd

Actiepunten


Actiepunt Wie Gereed
Contact zoeken opleidingen Remco 27 januari 2012
Nieuwe opzet parcourscommissie. Plan omschrijving is vooral gebaseerd op voorkomen van problemen door een externe blik op de organisatie vooraf tijdens en achteraf.

Plan wordt toegevoegd aan dit werkplan.

Hans, Jochem Eind februari besproken in PC. overleg

2 maart besproken in bestuursoverleg.

Voortgang beleidsplan Op 27 jan. 2012 besloten het beleid

gedeelte met visie en doelstelling in de kast te leggen tot het bestuur weer voltallig is. Voorlopig wordt er wel gewerkt met het werkplan om de actie weg te zetten.

Eduardo geeft aan dat in het oosten grote

behoefte bestaan aan een trainersopleiding/ deskundigheidsbevordering

Werkmap jeugd Lia
Implementatie van het nieuw PC-plan. Wie worden bijv. de wedstrijdcommissarissen in welke regio ? Hans, Jochem


Powered by PmWiki