Wiki SBN Secretariaat


Secretariaat

 1. Inleiding
 2. Jaarplanning
 3. FunctieProfiel
 4. Reglementswijzigingen
 5. Heidag 2014
 6. Tarieven

Penningmeester

 1. Jaarplanning
 2. Betalingen

Automatisering

 1. Realtime Uitslagen

Blokken

 1. Wedstrijden en circuits
 2. Ontwikkelingen in de survival
 3. Wedstrijd-EnTrainingsorganisaties
 4. Atleten
 5. PR
 6. CommunicatieEnOrganisatie
 7. ExterneInvloeden
 8. Bestuur
 9. Financiën
 10. Verzekeringen FAQ

edit SideBar

Jaarplanning

Filed in: Penningmeester.Jaarplanning · Modified on : Fri, 23 Jun 17

Code EersteLichting TweedeLichting Naam Omschrijving
I.1 NIEUWE SEIZOEN 04-10-2017 (1e voormelding 14 weken daarvoor 22-06-2017, 2e voormelding 3 weken daarvoor op 14-09-2017) HUIDIGE SEIZOEN 22-06-2017 (juni 2e ronde lidmaatschap + licentie instromers seizoen 2016-2017: voormelding 15-06-2017)

(voormelding 6 dagen van tevoren voor uitvoerdatum bank)

Incassso voor Contributie en licenties

14-09-2017 voormelding nieuwe seizoen aan leden voor incassering lidmaatschap + licenties

Incassoopdracht wordt aangemaakt voor alle leden van de eerste resp. tweede lichting en aan penningmeester gegeven ter incassering

I.2 nieuwe seizoen: 04-10-2017 huidige seizoen: 22-06-2017

Facturen naar leden per email en post naar leden zonder incassomachtiging en/of BIC i.o.m. secretariaat

Uitvoerdatum incasso’s

De bank heeft 1-2 werkdagen tijd nodig, we houden zelf ook een kleine buffer aan.

I.4 nieuwe seizoen: 05-10-2017 huidige seizoen: 23-06-2017

Ontvangst bankimport

Penningmeester maakt een download van het bankafschrift en mailt deze. (Let op, niet eerder aangezien we dan teveel overlap hebben van betaalde facturen)

I.5 07-11-2017 28-08-2017

Verwerken bankimportbestand en uitzoeken redenen van storneringen

Dit is het meeste werk aan Conscribo’s kant, alle uitzonderingen die bij Conscribo via e-mail zijn binnengekomen worden hierin meeverwerkt

I.6 nieuwe seizoen: 21-11-2017 huidige seizoen: eind augustus 2017 of september 2017? nog in overleg of Conscribo of BONDcenter dit gaat doen. Per 1 september 2017 gaat onze financiële administratie naar BONDcenter.

Herincasso aanmaken (ong. 1,5-2 maanden na 1e incasso zodat alle afmelders verwerkt zijn)

verkeerd ingevulde gegevens, saldotekorten moeten opnieuw worden aangeboden ter incasso.

I.7 21-11-2017 voorgaande seizoen: datum in overleg, zie uitleg hierboven bij I.6

Versturen herinneringen

Deze herinneringen versturen we bij voorkeur per email, bij het ontbreken van een geldig mailadres per post.

I.8 22-11-2017 voorgaande seizoen: datum in overleg, zie uitleg hierboven bij I.6

Uitvoerdatum herincasso

De bank heeft 1-2 werkdagen tijd nodig, we houden zelf ook een kleine buffer aan.

I.9 23-11-2017 voorgaande seizoen: datum in overleg, zie uitleg hierboven bij I.6

Ontvangst bankimport

Penningmeester maakt een download van het bankafschrift en mailt deze. (Let op, niet eerder aangezien we dan teveel overlap hebben van betaalde facturen)

I.10 23-11-2017 voorgaande seizoen: datum in overleg, zie uitleg hierboven bij I.6

Verwerken bankimport

Opnieuw word gekeken wie er allemaal nog niet heeft betaald

I.11 15-12-2017

Lijst opstellen wanbetalers

Lijst met wanbetalers wordt opgesteld

I.12 21-12-2017 en voor herincasso verwerkt i.o.m. secretariaat

Verwerken uitzonderingssituaties in overleg

Regels:

Eerste Lichting: alle leden die lid zijn op 1 oktober (1 september van maken? zie vraag bij free riders .....)
Tweede lichting: alle leden die zich inschrijven tussen 1 oktober en 1 juni (1 september i.p.v. 1 oktober? zie vraag bij free riders .....
Free riders: alle leden die zich inschrijven in juni, juli, augustus en september (14.06.2017 - check Marloes met Secretaris/Penningmeester: ons seizoen start 1 september, september niet als free rider maand mee laten tellen?)


Powered by PmWiki